Tjänster
 Tjänster
Projektering
Våra konstruktioner bildar ett system med stabil bärförmåga och lämplighet för motståndsmoment, därför utgör de en stark och tillförlitlig grund för alla typer av objekt.

 
Produktion
Vi avpassar innehållet av olika kemiska ämnen i legeringen för olika funktionella konstruktioner för att säkerställa högsta säkerhet utan att göra några kompromisser.
Målning
Vi målar stålkonstruktioner enligt ISO 12944-5: 2018, och förbereder också ytan enligt EN ISO 8501-1; P2 –EN ISO 8501-3:2007.
Leverans
Vi hjälper till med att anordna eller tar fullt ansvar för leveransen av färdiga stålkonstruktioner samtidigt som vi minimerar riskerna förknippade med transporten av metallkonstruktioner över långa sträckor genom att använda fartygscontainrar – transportsättet vi föredrar.
Installation
Den exakta processen för montering av stål innebär att konstruktionens komponenter lyfts, anpassas och säkras. Efter att ha placerat dem rätt, bultar vi ihop dem för att säkerställa maximal säkerhet för konstruktionen under de nästkommande byggnadsstadierna.