Om oss
 Om oss

OM OSS
STARS MET Ltd. tillverkar metallkonstruktioner av valsat och rostfritt stål som uppfyller EU:s samtliga krav. Vi arbetar globalt och vårt bredaste produktsortiment är från Baltikum och Norden vilka även är bolagets hemregioner. Vi äger både ett industriområde och utrustning för tillverkning av 350 ton stålkonstruktioner i månaden, vilket skapar potential för oss att arbeta i paritet med huvudaktörerna på marknaden för metallkonstruktioner.

VÅR HISTORIA
Sedan 1991, då STARS MET Ltd. grundades i Daugavpils, Lettland, har bolaget härdats och blivit ett starkt stöd för många konstruktioner i Baltikum och Norden. Tack vare stålkonstruktionernas höga kvalitet och servicens stabilitet är företaget verksamt på ett internationellt plan, där det etablerat starka band med leverantörer och kunder på toppnivå. Med över 30-års erfarenhet har vi byggt upp ett rykte om att leverera exceptionell service och möta de strängaste kraven från våra kunder.

FILOSOFI
Mission: Säkerhet utgör en stark grund för utveckling och skapande. När detta grundläggande mänskliga behov tillgodosetts, kan man gå vidare och skapa nya framsteg. Vi strävar efter att bygga en säker och trevlig miljö där båda anställda och kunderna kan blomstra och få framsteg och innovation.
Vision + värderingar: Att vara orubbligt stöd för konstruktioner, medarbetare och partner utgör fundament för vår vision. Vi har valt kvalitet, människor och hållbarhet som ledstjärnor för att bibehålla resultatet:

VI STÅR FÖR KLOKHET

VI VÄLKOMNAR INTELLIGENS OCH FRIHET

VI PRIORITERAR SÄKERHET AV VARJE ÅTGÄRD

Varje produktionsled utgår vi från en stark kompetens som förutser många varianter i utvecklingen av metallkonstruktioner. Medan vi genomtänker varje etapp av utvecklingen, installationen, leveransen och driften, väljer vi de allra pålitligaste lösningarna.Vi visar vår hängivenhet till arbetet genom att utföra regelbunden kontroll av våra anläggningar. På så vis ser vi till att metallkontstruktionerna tillhandahåller utmärkt servicekvalitet i åratal.

Vi anser att de bästa innovationerna och det produktivaste samarbetet mellan kollegor och affärspartner uppkommer i en öppen och trygg miljö. Vi skapar förhållanden där en fri människa väljer de bästa lösningarna för sig själv och världen. Vi inser att vår roll i samhället sträcker sig bortom våra anställda och verksamhet. Vi är fast beslutna att vara en ansvarsfull företagsmedborgare och inverka positivt i de samhällen där vi arbetar.

Att garantera människornas och produktionens säkerhet är inte ett val, det är en prioritet. Ideligen utför vi stränga säkerhetsrutiner för att säkerställa våra medarbetare välstånd samt erbjuder regelbundenutbildning för att se till att samtliga anställda har de kunskaper och färdigheter som behövs för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. VÄRDIGHET
Arbetsflödet: Råvarorna för vårt arbete är valsat järn och rostfritt stål framtagna i enlighet med EU:s normer. Vi utför förbehandling av produkterna i skottblästringskammare, sedan målar vi dem med industrifärger med hjälp av en högtryckssprutaggregat. För att klippa metallprodukterna använder vi automatiska bandsågar och gas- och plasmaskärning. De högkvalitativa fogarna bildas efter svetsstadiet under vilket vi tillämpar moderna halvautomatiska maskiner med användning av olika gasblandningar.

Certifikat som bekräftar kvaliteten på vårt arbete: Metallkonstruktionerna tillverkas av högkvalificerade specialister på utrustning som har samtliga överensstämmelsecertifikat.
Vi är godkända för produktion av EXCO3 delar. Denna kategori används i byggnaderna belägna i områdena där det blåser hårdast, eftersom de är särskilt hållbara och pålitliga.
2011 erhöll vi Intyget om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik i enlighet med standarden EN 1090. I vårt arbete litar vi även på certifikaten ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

KONTOR
Daugavpils, Lettland
A. Pumpura 100